Praktisch

Poelstraat 84

9800 Deinze

0477/25.60.17

janevdw@telenet.be

Logopedische praktijk

Van De Walle & Team

Op eigen initiatief of na doorverwijzing van de huisarts, geneesheer-specialist, CLB of de school neemt u contact met ons op.

Vooraleer we de logopedische behandeling opstarten, overlopen we volgende stappen.STAP 1: INTAKEGESPREK

Tijdens deze eerste afspraak wordt uw hulpvraag besproken. Bovendien wordt u op de hoogte gebracht van de praktische werking, de honoraria en de mogelijke terugbetaling. Indien er voor de problematiek waarvoor u zich aanmeldt terugbetaling mogelijk is, wordt een verwijsbrief voor de bevoegde arts meegegeven.STAP 2: ONDERZOEK

Het diagnostisch onderzoek gaat door in de praktijk. De duur ervan hangt af van de complexiteit van de problematiek.

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt een individueel behandelplan opgesteld waarbij rekening wordt gehouden met de noden en mogelijkheden van de cliënt. Daarnaast is dit onderzoek ook nodig om een eventuele terugbetaling te bekomen van het ziekenfonds.

Tot slot wordt u uitgenodigd voor een gesprek waarin de onderzoeksgegevens worden besproken. U krijgt het schriftelijk onderzoeksverslag mee en de opstart van de therapie kan worden besproken.STAP 3: BEHANDELING

De logopedische behandeling kan doorgaan op de praktijk of op school. Gedurende de behandelperiode vindt -met uw toestemming- frequent overleg plaats met de andere betrokken deskundigen zoals leerkrachten, zorgcoördinatoren en CLB.

Zo kunnen wij voor iedere cliënt de optimale begeleiding op maat bieden en kunnen de verschillende disciplines de doelstellingen op elkaar afstemmen.